Podaljšali roke za oddajo vlog

Šmartno ob Paki – Zaradi izrednih razmer zaradi pojava novega koronavirusa, ki vpliva na spremenjen potek dela tudi v upravi Občine Šmartno ob Paki, je ta podaljšala rok za prijavo na trenutno odprte občinske javne razpise, in sicer za sofinanciranje dejavnosti letnih programov športa, kmetijske dejavnosti, za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in za sofinanciranje dejavnosti ter programov društev in organizacij v lokalni skupnosti. Prvotni rok za oddajo vlog je bil 20. marec, sedaj je 20. april.