Pobuda za uvedbo predmeta “prva pomoč” v šolah

Ob 16. oktobru, mednarodnem dnevu oživljanja, so štiri organizacije (Slovenski reanimacijski svet pri Slovenskem združenju za urgentno medicino, Iniciativa za AED, Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija in Rdeči križ Slovenije) na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS vložile pobudo za uvedbo predmeta Prva pomoč in zdravja v šolski program.

Po šestih letih od vložitve pobude Otroci rešujejo življenja se pridružujemo številnim razvitim državam, kjer se otroci od 12. leta dalje že učijo temeljnih postopkov oživljanja, se je porodilo vprašanje, zakaj teh znanj ne bi nadgradili še z drugimi pomembnimi vsebinami na področju medicine za laično prebivalstvo, saj bi tako lahko preprečili marsikatero bolezen.