Plastika Skaza uvaja šesturni delovnik

Velenje – Podjetje Plastika z oktobrom za del zaposlenih uvaja šesturni delovnik. Za to potezo so se odločili, da bi njihovi zaposleni lažje usklajevali zasebno in službeno življenje.

V podjetju, ki proizvaja izdelke iz umetnih mas za dom in prosti čas, se po besedah vodje kadrovske službe Aleksandre Logar zavedajo, da je učinkovitost pomembnejši kriterij uspešnosti poslovanja kot pa število ur, ki jih delavci preživijo na delovnem mestu.

Prehod na nov delovni urnik bodo uvedli postopoma, po oddelkih. Najprej bodo začeli z oddelkom računovodstva in oskrbovalne verige, nato bodo dobro prakso in izkušanje prenesli na ostale oddelke.

Zaposleni bodo ostali zavarovani za polni delovni čas, kar pomeni, da se prispevki za socialna zavarovanja plačajo od plačila za polni delovni čas in so tudi plačani za polni delovni čas. Po dejanskih 40 letih pokojninske dobe, skladno s trenutno zakonodajo, bodo delavci odšli v zaslužen pokoj, je še dejala Logarjeva.