Pisanje z roko je trening za možgane

Od 23. januarja, ko smo obeležili mednarodni dan pisanja z roko, pa do 27. januarja se v Sloveniji odvija Teden pisanja z roko, namenjen ozaveščanju o pomenu in prednostih pisanja z roko ter ohranjanju te veščine, ki ji v dobi digitalizacije posvečamo vedno manj pozornosti.
Projekt je nastal na pobudo društva Radi pišemo z roko, ki je bilo ustanovljeno leta 2017 prav »z namenom opozarjanja na pomembnost in dobrobiti pisanja z roko, ki jih je še posebej v primerjavi s tipkanjem na tipkovnico precej. Ob tem smo z ustanovitvijo želeli ponovno vzpostaviti pozitiven odnos do te veščine, na katero morda včasih gledamo kot na nekaj zastarelega,« razloži Nina Novak, predsednica društva, v katerem poleg osrednjega projekta – Tedna pisanja z roko – izvajajo tudi urice pisanja za starejše, ki jih obiskujejo po domovih za starejše občane po vsej Sloveniji. »Izdajamo svoje društveno glasilo, imamo svojo kaligrafsko in grafološko sekcijo, organiziramo tudi kakšna predavanja, nasploh pa se trudimo javnost obveščati o pomenu pisanja z roko.«
V sklopu projekta na različnih šolah, v knjižnicah in drugod potekajo razna srečanja in dejavnosti, šolarje pa letos prvič obiskujejo tudi ambasadorji, znane osebnosti, ki jih v društvu vsako leto izberejo kot promotorje pisanja z roko.
Zanimanje za projekt vsako letos raste, kar dokazuje tudi letošnje rekordno število udeležencev. Očitno so tudi učitelji prepoznali, da je to nekaj, v kar je treba usmeriti pozornost. Prijavilo se je 326 ustanov, večinoma šol, nekaj društev, domov starejših občanov in knjižnic. Skupaj to pomeni skoraj 60 tisoč udeležencev.
Tudi Knjižnica Velenje sodeluje v Tednu pisanja z roko. Ves teden otroke čaka poseben kotiček, v katerem lahko urijo spretnost pisanja oziroma izražanja s črto na različne podlage.

Kakšne dobrobiti prinaša pisanje z roko?

Prednosti pisanja z roko je veliko. Vemo, da pametni pišejo, kar pomeni, da ko neko informacijo napišemo, si jo običajno tudi zapomnimo. S pisanjem z roko lahko tako krepimo spomin. Tudi sicer naši možgani pri pisanju z roko delujejo veliko bolj celovito. Razvijamo finomotorične spretnosti pa tudi veliko bolj kreativni smo, utrne se nam namreč več idej kot pri tipkanju.
S pisanjem z roko puščamo tudi osebni pečat. Nihče nima takšnega rokopisa, kot ga imamo sami. To je nekaj edinstvenega nam. Hkrati je po navadi na roke napisano besedilo tudi bolj osebno – ko pišemo z roko, običajno nagovarjamo enega naslovnika, kar pomeni, da smo si zanj vzeli čas in je lahko to odraz spoštovanja in naklonjenosti. Ko nekaj natipkamo, lahko isto sporočilo pošljemo več osebam, pristop ni več tako oseben.