Osrednja prireditev jutri

V občini Šmartno ob Paki se že nekaj časa vrstijo prireditve v počastitev občinskega praznika. Osrednja bo v petek, 10. novembra, ob 18-tih v dvorani šmarškega kulturnega doma. Poleg ocene opravljenega dela v zadnjem letu ter o načrtih v prihodnje bodo na seji podelili občinska priznanja in nagrade za leto 2017. Grb občine bo prejel kolektiv tamkajšnje osnovne šole, in sicer za izjemne dosežke na področju projektnega dela, plaketo občine za dolgoletno aktivno delo v borčevski organizaciji Avguština Lukač ter Cveto Glojek, za dolgoletno prizadevno delo v gasilskem društvu Paška vas in v vaški skupnosti. Župan Janko Kopušar pa bo podelil svoja priznanja 8 občanom in občankam, od tega bodo med prejemniki 4 letošnji zlati maturanti.