Osmrtnice, september

EMILIJAN LEPKO

1955

Pogreb: Pokopališče Plešivec, 30. 9., ob 15.00

Zadnji naslov: Plešivec 20, Velenje
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 14.00 dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

HUSEJN KAHRIĆ

1985

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 26. 9., ob 14.00, vežica 4

Zadnji naslov: Cesta talcev 18 a, Velenje
Krsta s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 13.00 dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

IVAN BALANT

1932

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 26. 9., ob 17.00, vežica 1

Zadnji naslov: Ravne 102, Šoštanj
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 15.00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

RADANA GVOZDEN

1952

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 24. 9., ob 12.00

Zadnji naslov: Kersnikova 17, Velenje
Slovo od pokojne bo 24. 9. od 12.00 do 15.00.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni

 

MARIJA SEVŠEK

1933

Pogreb: Pokopališče Vinska Gora, 26. 9., ob 15.00

Zadnji naslov: stanovalka DVO Velenje
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 12.00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni

 

MARIJA ZUPAN

1943

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 20. 9., ob 16.00, vežica 4

Zadnji naslov: Kavče 8 b, velenje
Krsta s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 11.00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni

 

VALENTIN KOTNIK

1952

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 23. 9., ob 16.00, vežica 1

Zadnji naslov: Ravne 137, Šoštanj
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 15.00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

ALOJZ POTRČ

1935

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 22. 9., ob 12.00, vežica 1

Zadnji naslov: Cesta IV/12, Velenje
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 10.00 dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo sveče in cvetje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

ANA BRIŠNIK

1954

Pogreb: Pokopališče Šmartno ob Paki, 21. 9., ob 16.00

Zadnji naslov: Zadrečka cesta 17, Nazarje
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 12.00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni

 

FRANC DOBNIK

1952

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 20. 9., ob 15.00, vežica 3

Zadnji naslov: Lokovica 145 a, Šoštanj
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 13.00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

HEDVIKA IVANA KITEK

1935

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 21. 9., ob 15.00, vežica 3

Zadnji naslov: Gornji Dolič 63 B, Mislinja
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 13.00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni

 

EMINA HODŽIĆ

1940

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 19. 9., ob 16.00, vežica 4

Zadnji naslov: Šercerjeva 11, Velenje
Krsta s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 15.00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni

 

FRANČIŠKA LAMPRET

1944

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 19. 9., ob 14.00, vežica 1

Zadnji naslov: Kardeljev trg 3, Velenje
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 13.00 dalje.
Solza, žalost, bolečina te zbudila ni, a ostala je tišina, ki močno boli. (T. Pavček)
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni

 

VLADO ČAKŠ

1963

Pogreb: Pokopališče Šentilj, 17. 9., ob 13.00

Zadnji naslov: Silova 35, Velenje
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 11.00 dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

TONE KOŽELJ

1981

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 15. 9., ob 13.00

Zadnji naslov: Rečica ob Paki 49/d, Šmartno ob Paki
Žare s pokojnim ne bo v vežici.
Žalujoči: vsi njegovi

 

JOŽEFA FERENČAK

1937

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 17. 9., ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Veliki Vrh 8/b, Šmartno ob Paki
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 13.00 ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni

 

IVAN ČERNELČ

1942

Pogreb: Pokopališče Dobrna, 17. 9., ob 15.00

Zadnji naslov: Dobrna 34/f, Dobrna
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 12.00 ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

JOŽEF ALOJZ KVARTIČ

1936

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 16. 9., ob 17.00, vežica 1

Zadnji naslov: Partizanska cesta 22, Velenje
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 14.00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

JOŽEF JAVORNIK

1950

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 14. 9., ob 15.00, vežica 3

Zadnji naslov: Aškerčeva ulica 3, Velenje
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 12.00 ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

JOŽEF MAHNE

1953

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 14. 9., ob 16.00, vežica 1

Zadnji naslov: Ravne 158 a, Šoštanj
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 13.00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

DANIJEL ROTAR

1977

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 15. 9., ob 11.00, vežica 1

Zadnji naslov: Jenkova cesta 11, Velenje
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 9.00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

IVANA VREČKO

1938

Pogreb: Pokopališče Dobrna, 15. 9., ob 16.00

Zadnji naslov: Klanc 53, Dobrna
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 12.00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njeni

 

ANA ČEPIN

1933

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 15. 9., ob 16.00, vežica 1

Zadnji naslov: Kozje 10, Kozje
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 13.00 ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni

 

VALENTIN STOPAR

1935

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 12. 9., ob 17.00, vežica 3

Zadnji naslov: Metleče 57, Šoštanj
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 15.00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

MILAN MAROŠEK

1949

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 12. 9., ob 16.00, vežica 1

Zadnji naslov: Paka pri Velenju 33/b, Velenje
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 13.00 ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

FRANC KRAJNC

1939

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 10. 9., ob 16.00, vežica 1

Zadnji naslov: Jenkova cesta 11, Velenje
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 14.00 ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

IBRAHIM ISLAMOVIĆ

1970

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 7. 9., ob 15.00, vežica 4

Zadnji naslov: Cesta Simona Blatnika 1, Velenje
Krsta s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 14.00 ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

GERHARD ANTON MUSTER

1942

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 8. 9., ob 14.00, vežica 3

Zadnji naslov: Šalek 103, Velenje
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 13.00 ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

ČAMIL MUJKIĆ

1960

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 5. 9., ob 14.00, vežica 4

Zadnji naslov: Koroška cesta 21, Šoštanj
Krsta s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 14.00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

IVAN MIJOČ

1933

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 6. 9., ob 16.00, vežica 1

Zadnji naslov: Jenkova cesta 3, Velenje
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 14.00 ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

FRANC OROZEL

1940

Pogreb: Pokopališče Šentilj, 3. 9., ob 16.00

Zadnji naslov: Laze 17, Velenje
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 14.00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

KAROLINA (DRAGICA) OŠTIR

1932

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 3. 9., ob 11.00, vežica 1

Zadnji naslov: Kermaunerjeva 9, Ljubljana
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 9.00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njeni

 

ZDENKA VERBIČ

1956

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 2. 9., ob 15.00, vežica 3

Zadnji naslov: Ravne 38/a Šoštanj
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 14.00 ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni

 

MARIJA SREBOTNIK

1934

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 2. 9., ob 16.00, vežica 1

Zadnji naslov: Kajuhova cesta 9, Velenje
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 15.00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njeni

 

STANISLAV ŠTRAVS

1949

Pogreb: Pokopališče Dobrna, 1. 9., ob 16.00

Zadnji naslov: Lokovina 20, Dobrna
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 11.00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njegovi

 

VILMA KOREN

1944

Pogreb: Pokopališče Zavodnje, 1. 9., ob 12.00

Zadnji naslov: Topolšica 114/a, Topolšica
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 11.00 ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu
Žalujoči: vsi njeni

 

ANTON PODBEVŠEK

1940

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 1. 9., ob 14.00, vežica 3

Zadnji naslov: Šalek 86, Velenje
Žara s pokojnim bo v vežici na dan pogreba od 11.00 ure dalje.
Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi

 

ROZALIJA PIRMANŠEK

1936

Pogreb: Pokopališče Podkraj, 1. 9., ob 15.00, vežica 1

Zadnji naslov: Šenbriška cesta 4, Velenje
Žara s pokojno bo v vežici na dan pogreba od 14.00 ure dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni