Odziv MOV na aktivnosti civilnih iniciativ

Velenje – Mestna občina Velenje se je odzvala na zadnje aktivnosti civilnih iniciativ glede umeščanja trase hitre ceste 3. razvojne osi na trasi F 2- 2.  V sporočilu za javnost je med  drugim zapisala, da se zaveda posegov v okolje, ki zahtevajo določene žrtve, a je Šaleška dolina za tretji prispevek k energetski samooskrbi Slovenije žrtvovala precej več kmetijskih zemljišč. Prav tako velikost rodovitne zemlje, ki bo uničena zaradi izgradnje ceste po omenjeni trasi, zajema tretjino površine Velenjskega jezera.  Po njenem menju so pretiravanje s številkami, ignoranca realnih dejstev in pozabljanje argumentov, ki niso v prid različnim osebnim ter prostorskim interesom, posredovani skozi civilne iniciative,sestavni del taktike, ki jih te uporabljajo v medijskih objavah. Mestna občina Velenje v prihodnje pričakuje aktivno sodelovanje celotne lokalne skupnosti pri nadaljnjih postopkih izgradnje državne ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug.