Odškodnin ne bo, lahko je renta

Na zahtevo petih svetnikov Liste Borisa Goličnika glede neizpolnjenih zavez in preteklosti, neizplačila odškodnin s strani Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) za lansko leto ter večletnega neizplačila odškodnin Premogovnika Velenje (PV) je župan Darko Menih sklical izredno sejo Sveta Občine.

Udeležil se jo je generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Matjaž Marovt. Veseli so ga bili, četudi jim je v zvezi s tistim, kar terjajo in pričakujejo, nalil čistega vina. Nedvoumno in jasno jim je povedal, da odškodnin ne bo, ker jih ne more in sme biti, saj teh ni mogoče izplačevati na podlagi medsebojnih dogovorov. Lahko pa je renta, ki pa mora imeti zakonsko podlago.

Sam v prvi vrsti vidi blok 6 kot ekološko naložbo. S tem namenom je bil zgrajen. V zrak spušča 130-krat manj žveplovega dioksida in 56-krat manj prahu. Trenutne težave je pojasnil svetnicam in svetnikom, pa so povezane s padanjem cen električne energije, ki padajo že nekaj let. Povedal je, da naložbo v blok 6 v celoti financira HSE sam, brez pikice davkoplačevalskega denarja, holding je zaradi tega, kako se je gradil, deležen nenehnih internih preiskav in pod drobnogledom revizorjev in kriminalistov. »Strogo se je treba držati definicij, kaj je odškodnina in kaj je renta. Odškodnina se izplačuje za škodne primere, za vsakega posebej. Kolikor vem, jih rešujemo sproti. Vi pa potrebujete zakonsko ureditev, rento,« je še enkrat ponovil in to do konca obratovanja Premogovnika in Termoelektrarne. Taka rešitev tudi ne bo več odvisna od zasedbe občinskih vodilnih položajev in ne od zasedbe vodilnih položajev v HSE in odvisnih družbah.

V Šoštanju namreč radi ponovijo dejstvo, da so z vodilnimi v HSE in TEŠ že večkrat prišli skoraj do konca dogovorov, a so bili z vsako zamenjavo direktorjev spet na začetku.

Tvoren dialog z lokalno skupnostjo, povezan z odprtimi vprašanji, poteka. Marovt je imenoval delovno skupino, ki naj bi razrešila deset ključnih točk. »Ministrstvo zakona o rentah ne bo spisalo samo. Pri tem mu je treba pomagati. Zato vas prosim, da nam daste čas. Naj najprej delovna skupina zaključi delo. Ne gre za nekaj let, ampak za nekaj mesecev.«
Uvodoma je župan Darko Menih ponovno izpostavil, da je bil Šoštanj ob gradnji izigran. Občina je sprejela nešteto odlokov, spremenila občinski prostorski načrt. Verjeli so, da bodo dobili, kar je bilo obljubljeno, od cenejšega ogrevanja, stanovanjskega bloka v Metlečah, ohranitev zaposlitev in še novih v turizmu, povezanih z mestom na vodi …, odškodnine za degradirano okolje, vlaganja v šport in kulturo. »Od gradnje nismo imeli nič, zdaj, ko obratuje, pa nimamo sploh nič,« je rekel. Kakovost bivanja in standard Šoštanjčanov se je z blokom 6 samo še poslabšal.

Izjave udeleženih lahko preberete v Našem času št. 27, ki je izšel danes.