Odpis dolgov ni dosegel večine pomoči potrebnih

Minulo soboto se je iztekel rok za oddajo vlog za enkraten odpis dolga v projektu pomoči socialno najšibkejšim ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. K sporazumu o izvedbi odpusta dolgov je pristopilo 214 podpisnikov (več kot 90 podjetij in več kot 110 občin, med njimi tudi občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki). Računali so, da bi lahko ukrep olajšal stisko 100 tisočim ljudem, a se zdi, da ga ne bo niti desetini teh. Podpisniki sporazuma odkrito priznavajo, da so pričakovali več prošenj. Dogovori za odpis morajo biti sklenjeni do konca januarja prihodnje leto.

Za enkraten odpis dolgov so lahko zaprosili dolžniki, ki so bili kadarkoli v času od 1. januarja do 30. junija letos prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega, veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz 1. in 2. dohodkovnega razreda in ob določenih pogojih še tretjega razreda. Dolg pa je nastal pred 30. decembrom 2013.

Prvi teden ob uvedbi ukrepa na center obrnilo 78 oseb, ki so iskale informacije v zvezi z odpisom dolga, do konca oktobra pa blizu 150. Največ občanov je navajalo dolg do Komunalnega podjetja Velenje, Finančne uprave RS, dolgove nastale zaradi bančnih storitev, neplačila položnic vrtca in šolske prehrane. Po mnenju sogovornice je veliko občanov oddalo vloge za odpis dolga direktno na podjetja, kjer ga imajo. Oglasilo se je tudi kar nekaj upokojencev z dolgovi do podjetij, ker pa niso izpolnjevali pogojev, do odpusta dolga niso bili upravičeni. Do tega niso bili upravičeni tudi ljudje v osebnem stečaju, ki so se prav tako oglasili na centru.