Odgovorno za volan

Foto: Pixabay

Ljubljana, 5. junij – Danes se je začela nacionalna preventivna akcija – alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu. Akcijo izvaja Javna agencija RS za varnost prometa v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za izobraževanje, Policijo ter nevladnimi organizacijami. Alkohol žal, še vedno ostaja eden najpogostejših dejavnikov najhujših prometnih nesreč, pogosto se povezuje s prehitro vožnjo ter vožnjo v nasprotni smeri oziroma strani. V zadnjih letih pa narašča tudi delež drog v prometu, ki enako pomembno povečujejo tveganje. Z aktivnostmi želijo jasno sporočiti vsem udeležencem v prometu, da alkohol, droge ali druge psihoaktivne snovi NE sodijo v promet. V času akcije, ki bo potekala do 11. junija 2017, bodo Policija in občinska redarstva izvajala tudi poostren nadzor predvsem med vozniki motornih vozil.
V okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 je alkohol izpostavljen kot eno pomembnejših področij, kjer smo v Sloveniji v zadnjem desetletju naredili sicer pomemben napredek, vendar pa zadnji dve leti na agenciji opažajo poslabšanje. Ponovno se je povečal delež umrlih v prometnih nesrečah zaradi alkoholiziranosti povzročitelja, prav tako pa se povečuje delež uporabe drog v prometu. Število alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je znašalo v letu 2016 32,8 % (2016 – 40 povzročiteljev), zaradi alkohola v prometu je umrlo 41 oseb, hudo telesno poškodovanih pa je bilo 175 oseb.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (2017) znaša v Sloveniji povprečna poraba alkohola 11,3 l na prebivalca starejšega od 15 let, od tega največji delež piva in vina, nekoliko manj žganih pijač.
V lanskem letu je Javna agencija RS za varnost prometa v raziskavi ugotovila, da glede na samoporočanje udeležencev ankete 8 % voznikov vozi pod vplivom prepovedanih drog, najpogostejše droge med vozniki pa so marihuana (89 %), kokain (14 %) in amfetamini (10 %).