Obilna zima koncesionarjem dvignila stroške

Dolga zima se je poslovila, izvajalci zimske službe in plačniki storitev pa marsikje zaradi višjih stroškov napovedujejo rebalans proračunov, saj so se stroški povišali za okrog 40 %.

Janez Herodež, direktor podjetja PUP Velenje, je povedal, da je za njimi specifična zima. Novembra in decembra so bile snežne razmere v mejah normale, januar ni bil nič posebnega, razmere v februarju pa je označil kot izredne, tudi v prvi polovici marca so bile posebne. Zaradi takšnih razmer se je povečal obseg dela zaposlenih in njihovih kooperantov, bistveno so se povečale količine porabljenega peska in soli, goriva. Ocenjujejo 40 % višje stroške od predvidenih.

Vinko Meža, vodja zimske službe podjetja PUP, je postregel s podatki, da so v zimski sezoni 2017/2018 porabili več kot 900 ton soli (leto prej 650 ton), kar pa je še vedno manj kot leta 2013 (blizu 1100 ton). Samo februarja so bili na terenu 30-krat, kar je toliko kot lani v celi sezoni.

Podjetje Andrejc izvaja zimsko vzdrževanje parkirišč, pešpoti, trgov v Mestni občini Velenje, v občini Šoštanj pa na občinskih in lokalnih cestah ter javnih poteh. Tudio oni trdijo, da so stroški izvajanja storitve višji. V Mestni občini Velenje za tretjino od predvidenih, v občini Šoštanj pa za polovico. Pri slednji je tako tudi zaradi sklenjenega javno-zasebnega partnerstva z lokalno skupnostjo, je pojasnila Vesna Andrejc, tehnična vodja v podjetju. Za tretjino oziroma tudi polovico več v primerjavi s predhodno sezono so porabili posipnega materiala: 1500 ton soli in prav toliko peska.

Da je bila zima radodarna s snegom,  ugotavljajo tudi v občini Šmartno ob Paki. To jim zgovorno dokazujejo zneski na računih za opravljeno storitev. Za zdaj še nimajo vseh, po trenutnem seštevku pa ti znašajo 70 tisoč evrov, kar je 10 tisoč evrov več, kot so predvideli za ta namen v občinskem proračunu.