Občine želijo biti partner v dialogu z državo

V Vili Bianci je danes, 1. marca, potekal 5. regijski posvet županov občin, ki so članice Skupnosti občin Slovenije (SOS). Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom, mreženju, povezovanju, ugotavljanju skupnih interesov v okviru skupnosti ter opredeljevanju največjih izzivov, ki jih regijsko prepoznavajo občine. Srečanja se je udeležilo okoli 30 županj in županov, kar je več kot polovica vseh v naši regiji.

Predsednik SOS je dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, ki je srečanje povzel v treh najpomembnejših točkah: financiranje občin, regionalizacija Slovenije in sodelovanje z vlado.

»Povprečnina 700 evrov na prebivalca je bila sprejeta v obdobju stabilnosti in predvidljivosti, danes morajo občine višje stroške občine nadomeščati iz lastnih proračunov. Zamrl je dialog o regionalizaciji Slovenije. Bojimo se nadaljnjih postopkov centralizacije in zmanjševanja vloge lokalnih skupnosti. Tretja stvar pa je v enem stavku: nič o občinah brez občin. Vedno znova nas odločevalci presenetijo z novimi nalogami, ki jih moramo izvesti, nimamo pa virov za to. Želimo biti partner v dialogu z državo, s tem bo vsem bistveno lažje,« je povedal Prebilič.

Regijski posvet v Velenju je bil osmi, zadnji po vrsti, ko bodo zbrali vse predloge, pripombe, pobude in mnenja sodelujočih, bodo 29. marca sklicali skupščino SOS, na katerem bodo sestavili manifest predlogov, s katerim bodo seznanili Vlado RS.