Občina Šoštanj letos ponovno organizira počitniško delo

Prijavijo se lahko vsi mladi, ki bodo do opravljanja dela dopolnili 15 let, so zaključili osnovno šolo in imajo stalno prebivališče v občini Šoštanj. S projektom »MLADI LEPŠAJO ŠOŠTANJ IN OKOLICO« želi Občina Šoštanj pri mladih še naprej spodbujati medsebojno ter medgeneracijsko povezanost in povezanost s krajem, v katerem živijo. To je tudi priložnost za ustvarjanje novih poznanstev in sklepanje novih prijateljstev. Eden od glavnih namenov akcije pa je spodbujanje in utrjevanje pomena čistega in urejenega  okolja, v katerem živimo.