O novelaciji sanacijskega programa

V sredo, 14. maja ob 15-tih bo v sejni sobi Splošne bolnišnice Slovenj Gradec potekala redna seja sveta javnega zavoda. Med šestimi točkami dnevnega reda bosta v ospredju predvsem dve, in sicer novelacija Sanacijskega programa bolnišnice za letos in letošnji finančni načrt. Vodstvo zdravstvenega zavoda naj bi na seji člane sveta seznanilo še z izvajanjem omenjenega programa in o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela posebnega vladnega projekta za člane sanacijske uprave za obdobje januar – marec leto.