Neznanci uničujejo drevesa

Velenje – Kljub našim številnim opozorilom v Velenju znova ugotavljajo, da neznanci še naprej objestno uničujejo bivalno okolje. Tokrat so v zadnjem času opazili poškodbo drevnin, ki imajo v mestnem okolju še posebej pomembno vlogo. Koncesionar je pri obrezu drevnine ugotovil, da ima macesen ob objektu na Bračičevi cesti 1 obsekan spodnji del debla, neznanci so odlomili tudi mlado lipo, ki je bila kot nadomestno drevo posajena med reko Pako in Vodnikovo cesto. Vrednost dreves ocenjujejo na več kot 4.000 evrov, proti neznanemu storilcu so zato na Občini na policijsko postajo podali ovadbo.

Predvidevajo, da je bil cilj obsekanja spodnjega dela debla macesna, ki se nahaja na občinski parceli, krajšanje življenjske dobe drevesa. Stanovalci zgradbe, ob kateri je rasel macesen, so namreč lani podali vlogo na Komisijo za urejanje drevnine, zelenic in nasadov v Mestni občini Velenje, da jih motijo iglice macesna, ki jim padajo po avtomobilih in v reže za zračenje. Zaradi tega naj bi imeli dodatne stroške s čiščenjem in popravilom avtomobilov. Komisija je vlogo obravnavala in zavrnila predlagano odstranitev drevesa. Zaradi posega, ki so ga storili neznani storilci, je bilo potrebno macesen podreti.

Mestna občina Velenje občane naproša, da če bodo priča podobnim dejanjem, to nemudoma prijavijo.