Nekateri socialni transferji po novem letu višji

Evri, evri in še enkrat evri ...

Od 1. januarja bo denarna socialna pomoč za eno samsko osebo višja za 18 evrov na mesec (iz sedanjih 270,82 evra na 288, 82). V skladu s koeficienti bodo višji tudi zneski za veččlanska gospodinjstva. Starši srednješolcev, ki so upravičeni do otroškega dodatka in so uvrščeni v 5. in 6. dohodkovni razred, bodo prejemali za 10 odstotkov višji dodatek oziroma bo njegova višina enaka ravni pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Starši, ki sodijo v 7. in 8. dohodkovni razred (mesečni dohodek na družinskega člana presega 64 odstotkov povprečno neto plače), pa bodo še naprej brez otroškega dodatka. Novost bo tudi, da bodo do državne štipendije znova upravičeni nekateri mladi iz družin, ki sodijo v 5. dohodkovni razred, in sicer tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 56 odstotkov. Cenzus za pridobitev državne štipendije se bo torej dvignil iz 53 na 56 odstotkov.

Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, sprejete julija letos, pa bodo povečale število osnovnošolcev, upravičenih do subvencioniranega kosila.

Podatka o tem, za koliko se bo številu upravičencev do denarnih socialnih transferjev v Šaleški dolini zaradi sprememb povečalo, na centru nimajo. Vedo pa, da bodo zneski sprememb minimalni. Danes – na primer – znaša otroški dodatek za družino iz 5. in 6. skupine za prvega otroka 39,10 evra, po 1. januarju prihodnje leto pa bo znašal 43,44 evra.