Ne čakajte na zadnje dni veljavnosti dokumentov

Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o osebni izkaznici bodo predvidoma konec marca letos upravne enote začele izdajati nove biometrične osebne izkaznice. Te bodo služile kot klasičen dokument za izkazovanje identitete in državljanstva ter potovalni dokument v države, ki omogočajo vstop z osebno izkaznico. Prinašajo pa tudi nekaj novosti, in sicer bo z biometričnimi osebnimi izkaznicami od predvidoma avgusta 2022 mogoče uveljavljati tudi zdravstvene storitve oziroma bo izkaznica služila tudi kot zdravstvena kartica. Obenem bo biometrična osebna izkaznica  veljala tudi kot elektronska identiteta za državljane, starejše od dvanajst let.

Mateja Ravnjak z Oddelka za upravne notranje zadeve UE Velenje razloži, da bo nova osebna izkaznica vsebovala čip, na katerem bosta zapisana biometrična podatka podobe obraza in dveh prstnih odtisov. Potrdi tudi, da se stranke že obračajo nanje s številnimi vprašanji povezanimi z novimi osebnimi izkaznicami. »Vsem povemo, da bomo lahko osebne izkaznice, izdane na obstoječih obrazcih, uporabljali do rednega poteka in nam jih zaradi uvedbe novih dokumentov ne bo treba menjati. Če pa se bomo sami odločili, da želimo novo, biometrično izkaznico, bomo staro lahko nadomestili z novo, kadarkoli bomo to želeli, tudi pred potekom siceršnjega datuma veljavnosti Prav tako nam ne bo treba menjati osebnih izkaznic, izdanih s trajno veljavnostjo.«

Vlada je z zakonom omogočila uporabo pretečenih osebnih izkaznic do 27. marca 2022.  »Uporaba pretečenih osebnih izkaznic pa je mogoča zgolj za izkazovanje identitete in državljanstva na območju Republike Slovenije. Prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico ni mogoče.«

Več v Našem času, št. 6/2021, ki je izšel 3. februarja.