Namesto več bodo dobili manj

Šmartno ob Paki – Med lokalnimi skupnostmi, ki bodo prikrajšane za večjo vsoto denarja zaradi nižje povprečnine kot to predvideva zakon o izvrševanju proračuna, je tudi občina Šmartno ob Paki. Letos bo tako prikrajšana za dobrih 98 tisoč evrov, če pa bi bilo tako kot določa zakon, pa bi občina dobila približno 600 tisoč evrov več denarja v občinsko blagajno. Glede na dobrih 2,7 milijona evrov težak letošnji občinski proračun, bi bil večji priliv zagotov še kako dobrodošel.