Med poklici prihodnosti v regiji tudi psihologi

Po podatkih, zbranih v študiji Priložnosti za delo in življenje mladih v regiji Saša do leta 2030, bodo v naslednjih letih umirali poklici kot so trgovec, tajnica, bančnik za šalterjem in še mnogo njim podobnih. Med poklici prihodnosti v regiji pa so na seznamu psihologi, managerji za ljubezen, za dobro voljo, za ustvarjanje pozitivne klime v podjetjih, pa vse do tehničnih poklicev, ki jih potrebuje gospodarstvo, orodjarji, strojniki, energetiki, električarji, računalničarji … Skratka poklici, za katere se danes še vedno odloča premalo mladih.