Letak z vsebino o prihranku toplotne energije

Po zaprtju Premogovnika Velenje se bo Šaleška dolina še vedno morala ogrevati, le da glavni energent ne bo več premog. Zato Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Komunalno podjetje Velenje skupaj pod okriljem Centra za pravični prehod že letos načrtujejo oddajo vloge za črpanje sredstev iz evropskega Sklada za pravični prehod, kjer je preobrazba obstoječega sistema daljinskega ogrevanja opredeljena kot strateški projekt regije.

Energetske sanacije objektov bodo nujne, zato si prizadevajo za večjo dostopnost sredstev za sofinanciranje iz različnih skladov. Največji izziv je doseči komunikacijo in sodelovanje vseh – občanov, občine, države in Evropske unije, zato so pripravili tudi ta letak za naše občane.

V letaku so predstavili ključne prednosti daljinskega ogrevanja in vse tri faze izvedbe. Predstavljen je primer energetske učinkovitosti pri že sanirani stavbi v Velenju, pojasnimo, kje smo danes, kaj nas čaka, kaj je naredila lokalna skupnost in kaj lahko naredimo sami, našteti so vsi upravniki večstanovanjskih stavb in kontakti energetske pisarne, Kssene, Ekosklada in Komunalnega podjetja Velenje.

Za preobrazbo daljinskega sistema se bodo potrebovala znatna finančna sredstva. Ker ugotavljajo, da bo v tej finančni perspektivi sredstev premalo, je župan apeliral, da se vzpostavijo dodatni finančni mehanizmi za podporo tem projektom. Zaradi prehoda na obnovljive vire in posledično na nizkotemperaturni režim so nujne energetske sanacije objektov (javnih, zasebnih), zato želijo najprej vzpodbuditi občane, da pristopijo k energetskim sanacijam svojih nepremičnin; apelirali so na Vlado RS, da zagotovi poseben fond sredstev za energetske sanacije; pripravljamo program sanacij vseh zgradb v občini (javnih in zasebnih); iščemo rešitve za financiranje priprave dokumentacij iz sredstev Evropske investicijske banke; v naslednjih petih letih želijo zmanjšati izgube in porabo toplotne energije za vsaj 30 % in preiti na nizkotemperaturni režim; optimizirati sistem, ki bo zagotovil stabilen in cenovno ugoden vir tudi v prihodnje, saj bi do leta 2030 v celoti izstopili iz premoga in prešli na zelene vire energije.