LAS ZSŠD ponuja denar

Velenje, 19. oktober – Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline (LAS ZSŠD) je z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobila status potrjene Lokalne akcijske skupine, za obdobje 2014-2020.
Potrditev LAS ZSŠD omogoča koriščenje 2.266.460 evrov sredstev iz kmetijskega in regionalnega sklada, in sicer za sofinanciranje operacij lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020. Operacije morajo slediti ciljem, opredeljenim v Strategiji lokalnega razvoja LAS ZSŠD, izvajale pa se bodo na območju občin Gornji Grad, Luče, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje.