Lani v počitniško delo v Šoštanju vključenih 210 mladih, letos le 80

Šoštanj – Letos je na počitniškem delu, ki ga je organizirala Občina Šoštanj z manjšo pomočjo Termoelektrarne Šoštanj, priložnost za zaslužek dobilo le 80 od 155 prijavljenih. To je precej manj kot lani, ko je lahko delalo 210 mladih.

Letos do začetka izvedbe projekta namreč niso vedeli, ali bo TEŠ stopila zraven ali ne, zato tudi niso objavili razpisa, vloge pa so kljub temu prihajale. TEŠ se je na začetku julija sicer odločila, da projekt podpre s 7.500 evri, končna vrednost projekta pa je ocenjena na 22.500 evrov. Občina Šoštanj je tako letos sama zagotovila plačilo za delo, malice udeležencem, ves potrebni material in prevoze. Pa še zakonodaja, ki je zvišala obvezno urno postavko, počitnikarjem ni šla na roko. Strošek dela za enega udeleženca se je iz lanskih 161 evrov povišal na letošnjih 255 evrov za teden dni dela.

»Zelo težko je bilo staršem pojasnjevati, zakaj njihovi otroci niso bili sprejeti na počitniško delo. Nekateri so menili, da bi morali upoštevati tudi socialni vidik, učni uspeh …,« pravi Andrej Volk, svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor v upravi občine Šoštanj. »Vendar za to nismo imeli dovolj podatkov.«

So se pa trudili, da bi lahko delo zagotovili čim večjemu številu, zato so izdatke omejili na minimum.

Mladi pa so v času od 6. julija do 4. septembra opravljali različna dela, od urejanja in čiščenja parkov in peš poti, ekoloških otokov, obrezovanja mej, pomoči starejšim na sprehodih do generalnih čiščen prostorov nekaterih javnih ustanov. »Večina jih je bila ocenjenih nadpovprečno, kar je pozitivna sprememba od preteklih let,« pa pravi Nina Rehar.

Na Občini Šoštanj ugotavljajo, da veliki večini občanov zelo veliko pomeni možnost dela za njihove otroke med poletnimi počitnicami, pa če tudi to traja le teden dni. Zato bodo prihodnje leto skušali zagotoviti dovolj sredstev, da bi ga lahko opravljalo vsaj 210 otrok. Za to bi potrebovali blizu 60.000 evrov.