Kulturo je treba razpršiti po vsej državi

Na redni letni skupščini Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije KUDUS so izvolili tudi novo predsedstvo. Predsednica Združenja KUDUS je postala direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny.
Kulturni domovi so pomembni kreatorji kulturne krajine. Združenje KUDUS povezuje kulturne domove in kulturne inštitucije iz vse Slovenije. V njem je 44 članov, deluje pa že od leta 2006, ko se je povezalo sedem direktorjev slovenskih kulturnih domov, ki so prepoznali potrebo po izmenjavi izkušenj.
»Sem četrta predsednica tega združenja po vrsti in to je čast, odgovornost, zagotovo pa lepa pridobitev za naše področje in kreiranje novih vsebin. Kulturni domovi imamo pestro in bogato kulturno ponudbo. Lanska statistika kaže, da kulturni domovi v Sloveniji letno pripravimo več kot 10.000 dogodkov, ki jih obišče več kot 2 milijona obiskovalcev, kar pomeni, da gre res za našo veliko vlogo v kulturni krajini,« je dejala Barbara Pokorny.
»Nadaljevali bomo s strokovnimi izobraževanji, spremljali in preučevali kulturno politiko in zakonodajo,« dodaja Pokornyjeva. »Prav v tem času nastaja novi nacionalni program kulture in tu bomo odigrali pomembno vlogo. Seveda pa bomo še naprej sodelovali z državnimi organi in lokalnimi skupnostmi pri razreševanju strokovnih vprašanj, usklajevali programe na kulturnih področjih ter, kar je zelo pomembno, izmenjevali produkcije,« napoveduje.
Prioriteta tega združenja pa je tudi poudarjanje, da je decentralizacija kulture zelo pomembna, da se vse velike stvari ne morejo odvijati le v enem ali dveh centrih v državi in da je treba kulturo razpršiti po vsej državi.«