Koroška dečka: inšpekcija ugotovila kršitev upravnega postopka

Razočarana starša umorjene Lidije Škratek

Ljubljana, 21. junija – V torek je bil znan nov moment v primeru odvzema velenjskih dečkov starim staršem na Koroškem. Pri obravnavi primera dveh dečkov, ki ju je CSD Velenje konec marca namestil v rejništvo, je upravna inšpekcija v nadzoru ugotovila, da je CSD Velenje pri izdaji ene odločbe kršil pravila upravnega postopka. Med drugim starim staršem ni priznal statusa stranke v postopku, čeprav je odločil o njihovi obveznosti in jim odločbe tudi ni vročil. Inšpekcija je tokrat presojala le spoštovanje procesnih določb, v ničemer pa njena presoja ni bila povezana z vsebino odločitev. Upravna inšpekcija je že pred tem ugotovila nezakonito ravnanje CSD Slovenj Gradec pri obravnavi vloge, ki so jo podali stari starši za izdajo dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, zaradi česar je odstop ponudil direktor CSD Slovenj Gradec Jurij Šumečnik. Upravno sodišče pa je ugotovilo, da so bile z odvzemom dečkov babici kršene ustavne in človekove pravice, vendar sodba zaradi pritožb še ni pravnomočna. Je pa vrhovno sodišče v delni odločitvi že zavrnilo pritožbo odvetnika starih staršev, za začasno odredbo, s katero je zahteval takojšnjo vrnitev dečkov k babici do pravnomočne odločitve v tej zadevi.