Konstituiran nadzorni svet Gorenja

Danes je potekala konstitutivna seja novega nadzornega sveta Gorenja, na kateri so člani nadzornega sveta za predsednika nadzornega sveta izvolili Bernarda C. Pasquierja. Za namestnika so izvolili Bachtiarja Djalila in Krešimirja Martinjaka.

Izvolili so tudi člane revizijske komisije nadzornega sveta, sestavljajo jo Miha Košak kot predsednik, člana Bachtiar Djalil in Drago Krenker ter zunanji član Aleksander Igličar.