Komunalno podjetje spet odpira vrata

Velenje – Komunalno podjetje Velenje bo v ponedeljek 12. 4. ponovno odprlo vrata tudi za stranke na vseh lokacijah podjetja (upravna stavba Komunalnega podjetja Velenje na Koroški cesti 37b, poslovni enoti Energetika in Komunala na Koroški cesti 3a v Velenju, Centralna čistilna naprava Šaleške doline na Primorski cesti 8a v Šoštanju in pisarniški prostori na pokopališču v Podkraju).

Kljub temu stranke prosijo, da poskušajo zadeve najprej urediti po telefonu (03 896-11-00) ali po elektronski pošti kpv@kp-velenje.si, če je le-to mogoče. Sicer je ob vstopu v zgoraj naštete poslovne prostore še vedno obvezna uporaba zaščitne maske in dosledno upoštevanje zaščitnih ukrepov (razkuževanje rok, ohranjanje medsebojne razdalje).