Kdo je žrtev – zdravniki ali pacienti?

Neurejene razmere v zdravstvu so v Sloveniji tematika številka ena, prav tako pa tudi v Šaleški dolini. Težave pacientov z dostopnostjo do zdravnikov, osebno, prek telefona in elektronske pošte, odhodi in pomanjkanje zdravnikov, nezadovoljstvo pacientov na eni strani, na drugi razlage stanja in odgovori zdravnikov in drugega osebja v Zdravstvenem domu Velenje – celotna problematika je tudi vsebina soočenj županskih kandidatov pred lokalnimi volitvami. Zdravstvo je rak rana družbe, nihče pa nima čarobne palice ali vsaj videnja, kako pozdraviti – zdravstvo.

Vodstvo Zdravstvenega doma Velenje je sklicalo novinarsko konferenco in na njej opozorilo na preobremenjenost zdravnikov, ki je širši problem, izpostavilo pa je tudi neprimeren in žaljiv odnos nekaterih bolnikov do zdravnikov. Da bi še izboljšali dostopnost do storitev zdravstvenega doma, bodo predvidoma v decembru zaposlili šest administratorjev za sprejemanje klicev, za katere morajo zagotoviti prostore, prilagoditi centralo itd. Tako bodo povečali dostopnost do zdravnikov, kar jim omogoča država.

Direktor ZD Velenje mag. Janko Šteharnik meni, da ni najpomembneje biti všečen ljudem, temveč, da delo poteka optimalno, da imajo zaposleni optimalne delovne razmere in so programi ZZZS izpolnjeni. Glede očitkov, da premalo komunicirajo z javnostjo, je odgovoril, da po dosedanjih izkušnjah v večini primerov komunikacija ne daje pozitivnih rezultatov. »Mnenja javnosti ne morem spremeniti, ker posamezniki, ki mislijo drugače, bodo tako mislili še vnaprej, ker so prepričani, da je tako.«

Janja Fišter, dr. med, spec. druž. med., vodja Službe splošne medicine, je poudarila, da zdravniki družinske medicine krepko presegajo določen normativ. »Kljub velikemu številu se trudimo nuditi strokovno oskrbo, sodelujemo z drugimi službami in zagotavljamo dežurno službo, ki glede na starostno strukturo zdravnikov pomeni dodatno obremenitev mlajših zdravnikov. Poleg tega se vključujemo v obravnavo pacientov obeh domov za ostarele – Zimzelen in Velenje. Vidno je, da imamo prekomerne obremenitve, v primeru odsotnosti se te povečajo, saj je treba nadomeščati izpade. Dolgotrajno delo s takšno frekvenco izčrpa človeka.«

Več jutri v Našem času …