Kako starejšim omogočiti kakovost bivanja?

Slovenska družba se stara. Temu dejstvu se moramo bolje prilagoditi; sedanjim ter prihodnjim generacijam starejših je zato treba vzpostaviti boljše pogoje za kakovost življenja. V prostorih Večgeneracijskega centra Planet generacij (Titov trg 2, Velenje) bo tako v sredo, 7. februarja, ob 11. uri okrogla miza, na kateri bodo govorili o novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji.

Na okrogli mizi, ki jo organizira Ministrstvo za okolje in prostor, bodo sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, državna sekretarka Ministrstva za okolje in prostor Lidija Stebernak, vodja projektov pri Zvezi društev upokojencev Slovenije Alenka Ogrin, direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik Krajnc, direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje Brigita Kropušek Ranzinger, klinični psiholog in varuh bolnikovih pravic mag. Aco Prosnik, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomir Remec in prostovoljka pri delu s starejšimi Jelka Fužir.

Na okrogli mizi bodo govorili o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države in v Šaleški regiji.

Mestna občina Velenje izvaja številne projekte, s katerimi želimo zagotavljati večjo kakovost bivanja starejših občanov. Trenutno načrtujemo tudi rekonstrukcijo doma za varstvo odraslih ter gradnjo oskrbovanih stanovanj. Poleg tega izvajamo tudi veliko preventivnih programov, s katerimi zagotavljamo socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin.