Jenko zahteva izredno sejo Sveta MO

Svetnik v Svetu Mestne občine Velenje Matej Jenko, ki je mimogrede tudi kandidat za župana na novembrskih lokalnih volitvah in nosilec liste, skupaj z devetimi podpisniki iz vrst SDS, SLS ter dveh samostojnih, terja sklic izredne seje Sveta Mestne občine Velenje. Za dnevni red predlagajo šest točk, pri vseh bi šlo za seznanitev in sicer s problematiko v Zdravstvenem domu Velenje v zvezi z zapiranjem oddelka Dispanzer za medicino dela, z nastanitvijo begunskih družin, s posledicami okužene zemlje na nasipu Velenjskega jezera, postopkom izbire izvajalca projekta gradnje oskrbovanih stanovanj, s problematiko daljinskega ogrevanja in s stanjem tožbe Mestne občine do družbe TEŠ oziroma  HSE.