Je z gradnjo vredno počakati?

1. junija bo stopil v veljavo nov gradbeni zakon. Tisti, ki se ukvarjajo s prostorom pravijo, da ne prinaša velikih sprememb, jih bo pa veliko. Se splača z gradnjo počakati? Edvard Vučina z Upravne enote Velenje pravi, da bodo verjetno na začetek veljave novega zakona počakali črnograditelji. Novi zakon namreč predvideva več možnosti za legalizacijo nelegalnih objektov, poleg tistih zgrajenih pred letom 1967 tudi za tiste zgrajene pred letom 1998 in tiste, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo novega zakona. Na območju Upravne enote Velenje je bilo lani izdanih manj odločb za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora kot v prejšnjih letih. Najverjetneje pa črnih gradenj ni bilo manj in gre to dejstvo pripisati manjši aktivnosti gradbene inšpekcije, ki je tudi čakala na rešitve iz novega zakona.