Izguba PV posledica odpisov in slabitev naložb v hčerinske družbe

Foto: Miran Beškovnik

Velenje – Skupščina Premogovnika Velenje se je v začetku tedna seznanila z letnima poročiloma Premogovnika in Skupine Premogovnik  za leto 2015 ter s poročilom o odnosih do povezanih družb. Skupina je lani ustvarila 121 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je manj kot leto pred tem, čista izguba pa se je poglobila in znaša 77 milijonov evrov. Matična družba Premogovnik je imela lani 102 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 70 milijonov evrov čiste izgube. Izguba je predvsem posledica odpisov in slabitev naložb v hčerinske družbe.