Iščejo nove prostovoljce

Udarnik MC Velenje na območju Mestne občine Velenje ponuja brezplačno pomoč ranljivim skupinam ljudi. Znova so pričeli izvajati svoje aktivnosti v polnem obsegu, pove vodja Andrej Cvernjak in pojasni, da brezplačno pomoč v prvi vrsti ponujajo tistim, ki si zaradi slabšega socialnega stanja ne morejo privoščiti dodatne pomoči, starejšim osebam brez svojcev in tistim, ki zaradi zdravstvenih omejitev dela ne zmorejo opraviti sami, nimajo pa finančnih sredstev za plačilo tovrstnih storitev. Na pomoč priskočijo tudi raznim organizacijam, zavodom in društvom, ki delujejo v korist lokalne skupnosti.

Užitek je srečati pogled tistega, za kogar si storil nekaj dobrega.

V tem času iščejo tudi nove prostovoljce in vabijo entuziaste, ki želijo z malimi dejanji ustvarjati lepši jutri in pomagati ljudem v stiski v svojo srčno skupino.