Hisense v Sloveniji odpira sedež v Ljubljani, tja gre tudi Uprava Gorenja

Velenje –  Iz Gorenja so prejšnji mesec sporočili, da bodo ločili proizvodni in upravni del Gorenja. Prvi ostaja v Velenju, drugega bodo preselili v Ljubljano, kjer bodo oblikovali tudi sedež skupine Hisense za Evropo.

»Prilagoditev organizacijske strukture novemu poslovnemu okolju, znotraj katerega delujemo kot del korporacije Hisense, zahteva nadaljnjo optimizacijo učinkovitosti ter vitkejšo organizacijo Skupine Gorenje, v celoti usklajeno z organizacijo skupine Hisense. Zaključni koraki integracije tako zajemajo tudi ločitev proizvodnega dela Gorenja od upravnega dela podjetja, vzpostavitev skupnih regijskih servisnih in storitvenih centrov ter združevanje prodajnih poslovnih enot v tujini,« pravijo v Gorenju.

Korporacijske podporne funkcije za celotni evropski del skupine Hisense bodo sodile pod podjetje Hisense Europe s sedežem v Ljubljani. Hisense bo s tem vzpostavil sedež upravljanja za vse svoje aktivnosti v Evropi, medtem ko bo družba Gorenje, obsegala le proizvodnjo v Velenju in hčerinske družbe. Zaposleni, katerih delovna mesta so vezana na upravo, bodo v prihodnje zaposleni v podjetju Hisense Europe, kljub temu pa bodo nekatere funkcije ostale na lokaciji v Velenju.

Zaradi neugodnega stanja na trgu dela in težav s pridobivanjem ustreznih kadrov bodo, zato, da bi obdržali čim več delovnih mest, vzpostavili nekatere skupne funkcije tudi na lokaciji v Velenju ter jih organizirali kot skupne storitve in kompetenčne centre za vso Evropo oziroma skupino Hisense. Te funkcije bodo ukinili v drugih državah, kjer so z njimi povezani stroški višji. Regijsko bodo organizirali tudi klicne centre, in sicer na 4 lokacijah za vso Evropo.

Dokončati nameravajo tudi združevanje Gorenjevih in Hisensovih poslovno prodajnih enot po posameznih trgih v Evropi in regiji, ki bodo po posameznih trgih odslej tudi s pravnega vidika eno podjetje.