Gospodarska rast v 2021 nad pričakovanji kot tudi tekoča rast cen

Ljubljana – Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije se je BDP v Sloveniji v zadnjem četrtletju leta 2021 povečal za 5,4 % glede na predhodno četrtletje, kar je bilo 10-krat več kot v EU-27 (0,4 %) ali v območju evra (0,3 %). Glede na 4. četrtletje 2020 je bil BDP v Sloveniji večji za desetino, kar je bila visoka rast. Potrošnja gospodinjstev je porasla za 11,6 %, države za 3,9 % in bruto investicij v osnovna sredstva za 12,3 %. Izvoz blaga in storitev je bil realno višji za 13,2 %. Uvoz je bil višji za 17,4 % in je odražal tako večji uvoz polproizvodov za predelovalno dejavnosti, ki 80 % le-te izvozi, kot večjo potrošnjo gospodinjstev, države in investicij. K celotni rasti BDP je tako predvsem prispevala višja potrošnja gospodinjstev (70 % rasti). Ta je bila realno višja za 4,3 % glede na leto 2019. Slovenski BDP je bil konec 2021 realno višji za 3,5 % glede na leto 2019, mediana med državami EU-27 je bila pri 0,8 %.