Gorenje ukinilo program Point

Gorenje bo konec marca ukinilo Program Point, ki je dolga leta pokrival računalniško dejavnost tudi za zunanje naročnike. Skupina delavcev bo v okviru družbe Gorenje tudi po prenehanju izvajanja dejavnosti delovanja v okviru organizacijske enote Program Pointa skrbela za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz garancijskih in drugih pogodbenih dogovorjenih obveznosti.