Festival Velenje in Galerija Velenje naj bi se združila

Župan mestne občine Velenje Bojan Kontič je že pomladi letos napovedal reorganizacijo na področju kulture. Z njo je želel doseči racionalizacijo poslovanja na tem področju, s tem pa tudi izboljšati kulturno podobo tega okolja, ki je sicer že doslej bogata, a je želja po še dodatnih kulturnih dogodkih z višjo dodano vrednostjo vedno veliko.

»Začetni cilj je bil vsekakor, da čim več javnih zavodov s področja kulture, povežemo v enega, podobnega, kot je bil nekdanji Kulturni center Ivana Napotnika. S tem bi tudi dosegli, da bi bil takšen zavod z vseh zornih kotov močnejši in ga tudi takšni pretresi, ki smo jim trenutno priča, povezani s povprečninami, ne bi mogli toliko prizadeti,« pravi župan Bojan Kontič, ki s tem, kar zdaj predlagajo v sprejem občinskemu svetu v celoti, ni zadovoljen. Dodaja namreč, da so si nekateri statute uredili tako, da jih pravzaprav ni mogoče združiti, kljub temu da temu zakonodaja ne nasprotuje. »Ob tem pričakujejo, da jim bomo zagotavljali sredstva, vpliva na njihovo organiziranost pa naj ne bi imeli,« dodaja.

Za Mladinski center, ki je eden najboljših v Sloveniji so analize pokazale, da je bolje, da ostane samostojen. Knjižnica Velenje bi se lahko povezovala, ampak bi morala nova ustanova nositi njeno ime, torej Knjižnica Velenje. Za Muzej Velenje je rok za statusno oblikovanje prekratek, saj bi zaradi prepozne umestitve v republiške dokumente, lahko ostal brez državnega financiranja.

Tako je v prvi fazi preostalo sprejemljivo le združevanje Festivala Velenje in Galerije Velenje. Takšen predlog bodo tudi obravnavali svetniki na torkovem zasedanju. Najbolj verjetna bo pripojitev Galerije Velenje k Festivalu Velenje, kar je najbolj optimalno tudi zaradi kadrovskih postopov. Direktorica Galerije namreč odhaja v pokoj. Kontič pa napoveduje, da bodo o bodoči optimalni organiziranosti kulture še razpravljali.