Esotech napravil velik korak v tehnološko prepoznavnost

V družbi Esotech so v zadnjih letih naredili velik korak v tehnološko prepoznavnost na tujih trgih. Poslovne poti pa jih vse pogosteje vodijo daleč od doma, z držav zahodnega Balkana v države jugovzhodne Evrope.

Proti Ukrajini in Moldaviji

»Smo tik pred podpisom naročila za tehnološki projekt v Ukrajini, dobro nam s tujim partnerjem kaže tudi v Moldaviji,« pravi Marko Škoberne, predsednik Uprave. Intenzivni širitvi pospešeno prilagajajo sistem trženja, izvedbo projektov ter velik del procesov v podjetju. Z rezultati poslovanja so za zdaj zadovoljni, ne pa tudi s prodajo za obdobje 2018 – 2020. »Nabor potencialnih naročil je sicer velik, okoliščine na trgih pa so precej zapletene in nepredvidljive.«

Odločitve o novih projektih se pri nas vlečejo predolgo

Stvari jim otežuje popoln izpad prodaje pri nekaterih njihovih ključnih kupcih zadnjih dveh desetletij, novih naročil pa je v Sloveniji malo. »Debate in premisleki o tretji razvojni osi, drugem tiru, srednje Savskih elektrarnah, novi predorski cevi skozi Karavanke, nekaterih posodobitvah na področju energetike in drugih večjih naložbah se pri nas vlečejo vse predolgo. Vesel sem, da si je aktiviranje tovrstnih projektov kot eno od prioritet postavil novi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.«

Naročil iz javnih sredstev skorajda ni

V Esotechu k temu dodajajo, da je tudi zapletov na področju javnih naročil veliko. »Zakon o javnih naročilih, javnih seveda pod narekovajem – in pravniško razmišljanje v tej povezavi, sta popolnoma zavrla odločanje o dodelitvi naročil iz javnih sredstev. Kaže, da se slovenske družbe ne zavedamo, da režemo vejo ena drugi. Enako je na zahodnem Balkanu. Zdrave pameti je malo, nad čimer se odkrito pritožujejo tudi javna podjetja, ki ne morejo realizirati svojih naložb,« je jasen Škoberne. Ponovno so se intenzivneje usmerili na področje industrije, kjer naročila počasi le kapljajo. »Verjamemo v skorajšnji podpis pogodbe za komunalno čistilno napravo v Črni na Koroškem in v Škofji vasi pri Celju, za kotlovnico Bač, za MORS, za vodooskrbo v Nevesinju (BiH), za komunalno čistilno napravo v okolici Beograda ter na obsežno rekonstrukcijo jeklarne v Avstriji.« K sreči so na trgu našli nekaj alternativ, hkrati pa je bila akumulacija prodaje in poslovnih rezultatov preteklih let velika. Tako v dosedanji zasedenosti, poslovanju, boniteti ter finančni stabilnosti družbe nimajo težav.

Zaključili eno večjih naložb v Sloveniji

V teh dneh so z avstrijskim partnerjem v družbi Acroni na Jesenicah zaključili eno večjih naložb v Sloveniji. »Precej projektov pa je v pomembni fazi izvedbe. Taki so denimo projekt vodooskrbe občine Kanal ob Soči, projekta Avče in Ložice, industrijska čistilna naprava družbe Henkel Maribor, energetska oskrba v Petrolovi Energetiki Štore, Talumu in družbi Metal Ravne in cel niz projektov na Hrvaškem – Termoelektrarna Plomin, čiščenje industrijskih odpadnih vod in črpališča pitne vode v Istrskem vodovodu Buzet, vodooskrba v Voćinu,« našteva Škoberne. Poleg tega v Premogovniku Velenje izvajajo energetsko oskrbo, zaključujejo dela v Hidroelektrarni Brežice, plinske turbine v Termoelektrarni Brestanica.