Dvig cene varstva je neizbežen

Nekatere slovenske občine so zaradi odločitve vlade o zvišanju cen plač oziroma stroškov dela ter tudi višjih cen hrane in energentov že dvignile ekonomsko ceno v vrtcih, v Občini Šmartno ob Paki pa se na ta ukrep pripravljajo. Kot pravi župan Janko Kopušar, je ukrep neizbežen, ker si negativnega poslovanja javnega zavoda ne smejo dovoliti. V javni vrtec je vključenih blizu 140 otrok, v zasebnega pa približno 45.

Ekonomska cena višja za 10 oziroma 13 %

»Dvig ekonomske cene vrtca načrtujemo v javnem in zasebnem vrtcu, in sicer za 10 % za otroke v prvem starostnem obdobju – stara cena je 507 evrov, nova naj bi bila 565 evrov na mesec – ter 13 % za drugo starostno obdobje – sedanja cena je 403 evre, po novem naj bi znašala 462 evrov. Na predlog zasebnega vrtca uvajamo novo kategorijo, in sicer ceno za kombinirani oddelek. Predlog zanjo je 477 evrov na mesec. Kljub omenjenemu ugotavljamo, da bodo cene v naših vrtcih še vedno pod slovenskim povprečjem. Višje cene bi radi uveljavili s 1. marcem, kajti stroški na področju predšolske vzgoje so v zadnjem obdobju res visoki. Dvig plač lani oktobra, višji regres, dvig minimalne plače, napredovanja pomočnic vzgojiteljic za tri plačilne razrede od letošnjega 1. januarja dalje so za občinski proračun veliko breme, ki ga ta brez ukrepanja ne prenese. Od 1. aprila dalje je napovedano novo povišanje plač, še za 4 %,« je pojasnil razloge za odločitev o tolikšnem povišanju ekonomskih cen v vrtcu župan. Zadnje povišanje cen vrtca za 10 % so sprejeli lani junija, uveljavili pa 1. septembra.

Vrtec že doslej največji proračunski porabnik

Kakšen bo učinek dviga cen vrtca za občinski proračun, je v tem trenutku – dodaja sogovornik – težko napovedati, saj so dolžni plačevati vrtec tudi za otroke iz lokalne skupnosti, ki jih starši vozijo drugam. Takih je blizu 15, občine pa napovedujejo različna povišanja ekonomskih cen. Vedo pa, da bodo morali povečati sredstva za predšolsko vzgojo v letošnjem občinskem proračunu za vsaj 10 %.
»Vrtec je bil že doslej največji proračunski porabnik. V dobrih 3 milijone težkem občinskem proračunu so doslej znašali stroški predšolske vzgoje več kot 600 tisoč evrov. V ekonomski ceni gre 80 % denarja samo za plače zaposlenih. Pri tem ne govorimo o investicijah, da ne bi kdo razmišljal, da bomo iz tega naslova prevalili stroške lanskoletne energetske sanacije obstoječega vrtca in gradnje prizidka k vrtcu na starše. Prav nasprotno. Z omenjenimi vlaganji je občina prispevala velik delež k znižanju ekonomske cene, ki pa jo moramo, žal, zaradi drugih okoliščin dvigniti.«

Razlog za to, da je vrtec največji proračunski porabnik, tiči v plačilu obveznosti staršev. Kopušar zagotavlja, da nihče med njimi ne plačuje 100-% ekonomske cene, ampak plačujejo tudi tisti iz najvišjega razreda le 77 % te. Največ staršev plačuje le 30 do 40 % ekonomske cene, ostalo krije občina.