Dva spremenjena odloka

Vlada je sprejela dva spremenjena odloka, in sicer Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in odlok o izjemah od karantene.

Naš sodelavec Jakob Grošl pa je pripravil tabelarna pregleda, da se boste laže prebili skozi njune člene.