Država mačehovska do kulture

Država je leta 2018 namenila za kulturo – za delovanje knjižnic, muzejev, galerij, gledališč, za koncertno, odrsko in filmsko produkcijo, za umetniške prireditve, spomenike in spominske hiše, kulturna praznovanja, subvencije umetnikom ter za storitve radia, televizije in založništva – 430 milijonov. Čeprav so številke videti visoke, pa je to vseeno manj kot v preteklosti. Izdatki države za kulturo so tako v letu 2018 znašali 24 evrov manj na prebivalca kot leta 2010. Vsak prebivalec sam pa je leta 2018 potrošil za kulturo povprečno 57 evrov več kot leta 2010. Izdatki države za kulturo so v letu 2018 znašali 209 evrov na prebivalca. Vsak prebivalec sam pa je za kulturo odštel povprečno 216 evrov.