Družba MSCI zvišala ESG bonitetno oceno Skupine Generali na AAA

Bonitetna družba MSCI je Skupino Generali ocenila kot vodilno na področju zmanjševanja podnebnih tveganj, odgovornih naložb, praks na področju kibernetske varnosti in upravljanja.

MSCI, vodilna mednarodna bonitetna družba, ki ocenjuje okoljske, družbene in upravljavske (ESG) vidike poslovanja za skoraj tri tisoč družb po vsem svetu, je Skupini Generali zvišala bonitetno oceno z AA na AAA, torej na najvišjo možno bonitetno oceno.

Bonitetna ocena MSCI je potrdila, da sprejema Skupina Generali najboljše prakse v panogi za ublažitev podnebnih tveganj na področju prevzemov zavarovalnih tveganj, poslovnih modelov in prilagoditve produktov podnebnim spremembam. MSCI navaja tudi vodilno vlogo, ki jo ima Skupina Generali v panogi glede družbenih vprašanj, vključno z zagotavljanjem zasebnosti in varnosti podatkov, upravljanjem človeških virov in odgovornih naložb.

Bonitetna ocena je potrdila tudi vodilno vlogo, ki jo ima Skupina Generali na področju korporativnega upravljanja med panožnimi organizacijami in poudarila, da sestavljajo večino upravnega odbora neodvisni člani, neodvisen predsednik, da sta vlogi predsednika in generalnega direktorja razdeljeni ter da je v upravnem odboru zagotovljena uravnoteženost spolov. Vse našteto pripomore k strogemu nadzoru nad upravljanjem in usklajevanjem z interesi vlagateljev.

Skupina Generali je trajnost postavila v središče svojega strateškega načrta Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti, saj se je zavezala, da bo delovala v smeri izgradnje odpornejše in pravičnejše družbe kot odgovorna zavarovalnica, odgovoren vlagatelj, odgovoren delodajalec in odgovoren korporativni državljan.

Philippe Donnet, glavni izvršni direktor Skupine Generali, je dejal: »Trajnost vključujemo v vse svoje dejavnosti, kot je določeno v strateškem načrtu Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti. Družba MSCI je prepoznala odličnost našega pristopa k trajnosti, ki je vodilen v naši panogi in usklajen z interesi vlagateljev. Nadgradnja na oceno AAA, najvišjo oceno MSCI, je dosežek, na katerega smo lahko vsi v Generaliju ponosni.«

Raziskave družbe MSCI ESG Research zagotavljajo poglobljene raziskave, ocene in analize okoljskih, družbenih in upravljavskih poslovnih praks v na tisoče družbah po vsem svetu. Raziskave so zasnovane na način, da zagotavljajo kritične vpoglede, ki lahko institucionalnim vlagateljem pomagajo prepoznati tveganja in priložnosti, ki jih tradicionalne naložbene raziskave lahko spregledajo. Bonitetne ocene MSCI so uporabljene tudi pri sestavi indeksov MSCI na področju okoljskih, družbenih in upravljavskih praks (ESG), ki jih pripravlja družba MSCI, Inc.

GENERALI zavarovalnica d. d. je v Sloveniji prisotna od leta 1997 in letos obeležuje 25-letnico. Je vodilna mednarodna zavarovalnica v Sloveniji in del Skupine Generali, enega največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila leta 1831, prisotna je v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je leta 2021 presegel 75,8 milijard evrov. S skoraj 75.000 zaposlenimi po vsem svetu in 67 milijoni strank ima Skupina vodilni položaj v Evropi in čedalje pomembnejšo pozicijo v Aziji in Latinski Ameriki. V Srednji in Vzhodni Evropi deluje Skupina preko svoje regionalne pisarne v Pragi. Z inovativnimi in prilagojenimi rešitvami, najboljšo uporabniško izkušnjo in digitaliziranimi globalnimi distribucijskimi zmogljivostmi je Generali v osrčju svoje strategije zavezan k grajenju vseživljenjskega partnerstva s strankami. Z namenom ustvarjanja pravičnejše in odpornejše družbe ter vrednosti za vse deležnike, je trajnostni razvoj vključen v vse strateške odločitve.

(oglasno sporočilo)