Dodaten oddelek vrtca

Simbolična fotografija (Foto: Pixabay)

Nazarje – Svetniki občine Nazarje so na julijski seji občinskega sveta soglašali s predlogom tamkajšnjega župana Mateja Pečovnika o ureditvi dodatnega oddelka vrtca v Šmartnem ob Dreti. S tem bodo zagotovili varstvo malčkom v domačem kraju in si s tem v prihodnje zadosten vpis otrok v nižje razrede tamkajšnje podružnične šole. V šmarški vrtec so za šolsko leto 2019/2020 vpisali 27 otrok, od tega 10 v prvem, preostalih 17 pa v drugem starostnem obdobju.