Dobro poslovanje slovenskih borznih družb v prvem polletju

Po prvi polovici leta lahko ugotovimo, da so podjetja, zajeta v indeksu SBITOP, v prvih šestih mesecih dosegla zelo dobre poslovne rezultate. Tako je tudi v primeru obeh največjih domačih zavarovalnic – Skupine Triglav in Zavarovalne skupine Sava (Sava Re), kakor tudi pri v primeru podjetij, kot so Krka, Petrol, NLB, Petrol in Cinkarna Celje.

Med borznimi družbami po dobičkonosnosti letos vodi Krka, ki s povišanimi maržami in višino prihodkov navdušuje delničarje. Krkine delnice so klub njihovi nedavni rasti še vedno podcenjene, to pa še toliko bolj velja, če bodo v Krki uspeli zadržati višjo raven marž v post-pandemičnem okolju. Krka sicer namerava do leta 2024 na letni ravni doseči vsaj 5-odstotno povprečno rast prihodkov bodisi glede na vrednost ali količino, pri čemer bo poudarek na evropskih trgih, trgih Srednje Azije in na kitajskem trgu. V strateških smernicah do 2024 pri Krki navajajo tudi možnosti za nakup farmacevtskih podjetij in poslovnih akviziciji. Krka ima pri domala ničelnem dolgu in stotinami milijonov EUR v denarju zelo močno bilanco. V kolikor bi se vsaj delno zadolžila za morebiten nakup nekega farmacevtskega podjetja bi se jih strošek financiranja zmanjšal, kar bi še dodatno podražilo Krkine delnice. Pri Krki sicer za letos ocenjujejo, da bodo dosegli 1,535 milijarde evrov prihodkov, čisti dobiček pa naj bi znašal okoli 265 milijona EUR.

Domači trg Prve kotacije Ljubljanske borze je sicer kljub letošnji 31-odstotni rasti (brez upoštevanja izplačil dividend) še vedno med ugodnejšimi oziroma je najcenejši trg v regiji, po domala vseh kazalnikih. Tako je tudi v primerjavi z zahodnimi trgi. Lahko se pohvali tudi z najnižjo zadolženostjo, zelo visokimi dividendami in dobrimi obeti za nadaljnjo rast.

mag. Lojze Kozole
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana