Danes obeležujemo svetovni dan voda

Na današnji dan, 22. marca, obeležujemo svetovni dan voda, ki je namenjen ozaveščanju ljudi o pomembnosti vode za življenje na Zemlji in poudarjanju pomena trajnostnega upravljanja vodnih virov. 

 Pospešimo spremembe s partnerstvi in sodelovanjem
Letošnji svetovni dan voda, ki ga po vsem svetu spremljajo različni dogodki in aktivnosti, kot so predavanja, okrogle mize, izobraževalne delavnice, čistilne akcije ter ozaveščevalne kampanje, se osredotoča na reševanje vodne in higienske krize in z geslom Pospešimo spremembe ljudi poziva, naj storijo vse, kar lahko, da bi ju pomagali rešiti.

Koliko vode načrpamo v Sloveniji in kje največ?
Statistični urad poroča, da je največ vode na prebivalca dobavljene v osrednjeslovenski statistični regiji. Skoraj polovica vse vode, načrpane v letu 2021 za javni vodovod, je bila dobavljena gospodinjstvom. Največ vode na prebivalca je bilo dobavljene gospodinjstvom v osrednjeslovenski (43 kubičnih metrov), najmanj pa v koroški statistični regiji (31,5 kubičnega metra).

Kaj pa v Šaleški dolini?
Pitna voda v Šaleški dolini je bila v letu 2022 zdravstveno ustrezna in varna za pitje, pravijo na Komunalnem podjetju Velenje, kjer uporabnikom zagotavljajo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, prav tako izvajajo nadzor nad kakovostjo pitne vode po celotni Šaleški dolini. Skupno s pitno vodo oskrbujejo 43.697 prebivalcev, kar predstavlja 97,5% prebivalcev v Občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. V lanskem letu so v vseh treh občinah uporabnikom dobavili 3.991.132 m3 pitne vode, kar je za 158.411 m3 ali 5,09 % manj kot v letu 2021.

»Da se premaknemo korak naprej pri doseganju zastavljenih trajnostnih ciljev, ki smo se jim zavezali z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, je izzive in z njimi povezane nujne spremembe treba nasloviti že danes. Letošnji svetovni dan voda, ki nagovarja ljudi z »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu«, je enkratna priložnost, da združimo moči za vodo in skupaj pospešimo napredek.

»Vsak naj odigra svojo vlogo in stori, kar lahko, da skupaj rešimo vodno in higiensko krizo. Poučimo se in poglobimo v dejstva o vodi, ki je dragocena naravna dobrina in ključna za naše življenje, spremljajmo vsebine in poročila OZN in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), preučujmo težave z vodo in s higieno v svoji državi, regiji in lokalni skupnosti, pogovarjajmo se o tem, spremljajmo predavanja, odpirajmo razprave in ozaveščajmo o pomembnosti in nujnosti reševanja teh kriz,« so zapisali v Slovenskem društvu za zaščito voda, kjer dodajajo še, da cilj 6 v agendi narekuje, da bi morali v naslednjih sedmih letih vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarno varnost ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

 Brez pitne vode dve milijardi Zemljanov
Danes kar četrtina ljudi (2 milijardi) po svetu nima varne pitne vode, 1,4 milijona ljudi na leto umre zaradi bolezni, povezanih z onesnaženo vodo, slabimi ali neobstoječimi sanitarijami ter slabo higieno, kar 74 milijonov ljudi pa bo posledice občutilo v kasnejših letih in zaradi njih prezgodaj umrlo. Skoraj polovica svetovnega prebivalstva (3,6 milijarde ljudi) nima varnih sanitarij. To so zaskrbljujoči podatki, ki so jih zbrali pri Slovenskem društvu za zaščito voda.