Če želiš, da se diamant sveti, ga je treba ves čas brusiti

Velika in uspešna zgodba velenjske glasbene šole se je začela v Šoštanju leta 1951, kjer je bila ustanovljena interna glasbena šola za potrebe godbe tovarne usnja. Iz nje je zrasla Nižja glasbena šola Šoštanj, ki je bila ustanovljena 21. junija 1951, z delovanjem pa je začela v šolskem letu 1951/52. Prva glasbena šola v Velenju, društvena glasbena šola, je od svoje ustanovitve 1. junija 1952 v okviru Delavsko-prosvetnega društva Svoboda Velenje delovala v kino dvorani pri Rudarskem domu. Od takrat do danes je minilo 70 let. Izjemno uspešnih, odmevnih, vizionarskih. Četrti petletni mandat je letos nastopil sedanji ravnatelj profesor Boris Štih, ki je najprej ocenil letošnje šolsko leto in opisal šolo v številkah:
»Bilo je izjemno. V dveh letih covida, ko smo izvajali pouk na daljavo, se je marsikdo srečeval z osebnimi stiskami. Verjamem, da je individualni pouk glasbe na daljavo prinašal v družine v stiskah mogoče celo nekaj radosti. Tudi to je bil verjetno vzrok, da smo imeli jeseni najboljši vpis v šolo, celo boljši kot pred korono. V tem šolskem letu se individualno uči 742 otrok, poleg tega imamo v predšolski vzgoji, plesni in glasbeni pripravnici ter na baletu nekaj več kot 100 učencev, torej skupaj na nižji glasbeni šoli več kot 850 učencev. V vzporednem izobraževanju na umetniški gimnaziji Gimnazije Velenje, v okviru katere izvajamo strokovni del programa, je nekaj manj kot 100 dijakov. V kolektivu je 86 učiteljev in 12 drugih zaposlenih.«

Z vizijo mag. Ivana Marina do vrhunske šole

Pred 70 leti se je torej začelo skromno, z malo profesorji, a v glasbeni zgodovini Šaleške doline so bili ljudje, vizionarji razvoja glasbenega šolstva in godbeništva. Kot poudarja Boris Štih, je med njimi na prvem mestu treba izpostaviti mag. Ivana Marina, dolgoletnega ravnatelja glasbene šole. To funkcijo je opravljal skoraj 40 let.

»Pomemben ni bil le za našo glasbeno šolo, ampak v slovenskem merilu. Bil je član mnogih komisij na ministrstvu za izobraževanje, snovalec, začetnik mnogih učnih programov. Nenazadnje smo bili v Velenju prvi, ki smo začeli poučevati saksofon, orgle, tolkala. Oral je ledino glasbenega šolstva. Z njegovo vizijo smo prišli leta 1985 v Šaleški dolini do nove glasbene šole, ki je bila prva šola v Sloveniji, zgrajena namensko za glasbeno izobraževanje. S skokovitim širjenjem, uvajanjem srednješolskega izobraževanja, smo leta 1997 dobili prizidek k šoli. Imamo 47 učilnic, 5 dvoran, skoraj 7000 m2 uporabnih površin, kar nas uvršča med ene največjih in najbolje opremljenih glasbenih šol ne le v slovenskem, ampak tudi v evropskem prostoru. Poseben pečat šoli daje orgelska dvorana, v kateri so postavljene druge največje orgle v posvetnem objektu, za Gallusovo dvorano v Cankarjevem domu v Ljubljani.«