Čakajo na izvedbo dveh infrastrukturnih projektov

Občina Šmartno ob Paki se je z državo oziroma ministrstvom za infrastrukturo dogovorila za kar nekaj projektov za posodobitev državnih cest v lokalni skupnosti. Poleg izgradnje krožišča v Gorenju naj bi bila še najbližje izvedbi rekonstrukcija ceste od prehoda preko železniške proge v Šmartnem ob Paki do bivšega podjetja Vino Šmartno, v okviru katerega bi uredili še cesto proti šmarški osnovni šoli oziroma Prašnikarju, ter izgradnja podhoda pod železniško progo v Šmartnem ob Paki, za katerega je občina na javnem razpisu že izbrala izvajalca del. Glavni financer obeh je država. Na lanskem obisku v občini je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec obljubil začetek izvedbe v prvi polovici tega leta.

Projekt rekonstrukcije državne ceste od prehoda čez železniško progo v Šmartnem ob Paki do bivšega podjetja Vino Šmartno čaka na izvedbo že kar nekaj let.  Sestavni del tako imenovanega projekta Drobničev ovinek je tudi ureditev odseka ceste od Boleta do Prašnikarja.