Borzni komentar

V zadnjem tednu so delniški trgi na obeh straneh severnega Atlantika zabeležili negativne donose. Vsi pomembnejši ameriški indeksi S&P500, NASDAQ in Dow Jones so izgubili približno tri odstotke, medtem ko je nemški DAX indeks izgubil dober odstotek (donosnosti indeksov računane v evrih, nafte v dolarjih). V tem času so se znižale tudi cene nafte, cena WTI nafte za 2 cena Brent nafte pa za 3 odstotke, medtem ko je tečaj EURUSD pridobil 1,3 odstotka, tudi na račun v tem tednu izdanih obveznic EU SURE obveznic s strani Evropske komisije.

Gre za prvo socialno obveznico v višini 17 milijard evrov v okviru instrumenta EU SURE za pomoč pri zaščiti in ohranjanju delovnih mest. Izdaja zajema dve obveznici, pri čemer je treba 10 milijard evrov odplačati oktobra 2030, 7 milijard evrov pa leta 2040. Obveznice so »doživele« 13-kratni pre-vpis, katerega razlog je domala ničelno tveganje izdajatelja in boljši donos od primerljivih nemških oziroma francoskih obveznic. Ob tem moramo upoštevati, da so mnogi institucionalni vlagatelji zdaj ekstremno likvidni. Racionalno je, da marsikatere banke v dani situaciji raje pokupijo varne državne oziroma javne obveznice, še posebej če imajo te konkurenčnejši donos. S tem banke presežna denarna sredstva uporabijo, da si znižajo tveganje na lastnih bilancah, kot pa da bi kreditirale danes bolj tvegane segmente ekonomije. Tiste varnejše segmente pa že tako ali tako kreditirajo. Potem so tu še zavarovalnice in pokojninski skladi, ki se v danem okolju nizkih obresti »borijo« za čim boljši donos pri nizkem tveganju. Če bo Evropska komisija nadaljevala s podobnimi izdajami, bo postala pomemben igralec na kapitalskih trgih.

Prihodnji teden bo zelo pomemben iz stališča objav poslovnih izidov podjetij, saj nas čaka »plaz« objav poslovnih izidov za tretji kvartal podjetij kot so Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Berkshire Hathaway, Visa, Samsung, MasterCard, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corporation, Pfizer, Novartis, SAP … Kar se tiče pomembnejših makroekonomskih podatkov pa bodo v ospredju BDP Evroobmočja in letni BDP ZDA.

mag. Lojze Kozole

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana