Bodo prihodnji mesec plače?

Ministrstvo za zdravje načrtuje pripojitev Bolnišnice Topolšica k celjski bolnišnici predvidoma junija. Do takrat pa mora vodstvo bolnišnice v Topolšici samo zagotoviti denar za plače zaposlenim, kar pomeni, da mora vršilec dolžnosti direktorja Jurij Šorli spet prepričati dobavitelje za umik izvršb, če ne bodo zaposleni ostali brez plač. Prav včeraj (v četrtek) je bolnišnica plačala tudi prispevke za zaposlene za pretekli mesec. Da bi Topolšici odobrili posojilo in ji s tem omogočili normalno obratovanje, pa ni mogoče zavoljo zakonskih omejitev nelikvidnih družb.