Bo tokrat organizatorjem uspelo privabiti 100 Uršk na Uršljo goro?

Uršlja gora, Plešivec ali kar »Urška« je za Korošce ter planince iz Šaleške in Mislinjske doline kot za Slovence Triglav. Čeprav ima le en vrh, je ta dominanten, ker se tu križajo mnoge planinske poti in strani neba, vsekakor pa tudi kazalec vremena. Koroški, 1801 m visoki osamelec, že peto leto želi privabiti ob godu sv. Uršule čim več, morda lepega dne kar sto, planink z imenom Urška (in vseh izpeljank tega imena).

Ob dobri organizaciji je to doslej skoraj v celoti uspelo že štirikrat, lani največ, s skoraj 80 udeleženimi Urškami. Dosedanje pobude in organizacija so slonele pretežno na mali skupini predstavnikov, ki jih je organiziral in usmerjal planinski vodnik Marjan Karlovčec Kara, podpredsednik PD Velenje, ki je tudi prvi dobil to idejo. V sodelovanju s PD Prevalje, predsednikom društva Stankom Robinom ter Primožem Grešovnikom in lani prvič novima mladima oskrbnikoma planinskega doma Nejcem Juvanom in Anjo Mustar bo prireditev več kot simbolična – nov izziv za dosežen cilj 100 Uršk hkrati na »Urški«.

Karlovčec je že lani predlagal, da bi organizacija v večji meri pripadla Korošcem, da pa ni nobenih zadržkov za nadaljnje sodelovanje tudi v prihodnje, saj gora pripada vsem, ki jo spoštujejo, varujejo in gojijo plemenito zaščito za neokrnjeno planinsko okolje. Tako je bilo dogovorjeno, da  bo 5. jubilejni shod v soboto, 21. oktobra, ob 11. uri,  prvič ravno na godovni dan sv. Uršule, katere praznik so že od nekdaj častili mnogi, še posebej Urške, ki so se množično odzivale na praznične svete maše.

Prireditev z idejo 100 Uršk je le malce sfrizirana, pomanjšana ideja tiste, ki jo že desetletja gojijo pri Slovenskih novicah s 100 ženskami na Triglavu. Morda so prav zato Novice že doslej medijsko podpirale simpatični dogodek, ki presega shod pretežno Uršk z območja planinskih društev iz podnožja Uršlje Gore. Ob peti priložnosti bodo domačini poizkusili z nekaj več marketinške vneme privabiti čim več, morda pa ob lepem vremenu sto malih in velikih, mladih in starejših Uršk, in s tem doseči okrogel cilj, še iz okolja Mežiške, Mislinjske, Šaleške in Zgornje Savinjske doline.

Doslej je bila na ramenih staršev prinešena na goro najmlajša, komaj dobro leto stara, mala Urška iz Šmartna pri Slovenj Gradcu, najstarejša pa je prilezla na planino 82-letna Urša iz okolice Trzina na Kranjskem. Da bi lahko tokratno srečanje privabilo tudi večje število Uršk iz Šaleške doline, so samo ugibanja, saj večino planink in gornikov leze v hribe takrat, ko se vse poklopi, in majica z napisom 100 Uršk na Uršljo ni glavni motiv. A je res, da jih bo majico po zagotovilih organizatorja dobilo le prvih sto, ki se bodo pod nadzorom vpisale v Urškino knjigo med 11. in 15. uro tega prazničnega dne.