V Šoštanju vrtcev niso podražili

Medtem ko so se številni vrtci v Sloveniji podražili, kot razlog za povišanje cen pa navajali dvig plač v javnem sektorju, se ob zadnjem povišanju plač zaposlenih v Vrtcu Šoštanj za to niso odločili. Počakali bodo na polletno računovodsko poročilo in potem videli kako naprej. Na vseh področjih so pregledali procese dela in nebistvene sestavine izločili. Pri tem pa so, to posebej poudarjajo, upoštevali vso delovno-pravno zakonodajo in vse dogovore sklenjene med vlado in sindikati. Ceno so nazadnje dvignili februarja leta 2008, septembra 2012 so jo zaradi takoimenovanega ZUJF-a znižali. Trenutrno cena za 1. starostno obdobje znaša 402 evra, za drugo 336 evrov, kar je krepko pod slovenskim poprečjem. Starši jo krijo v odvisnosti od ekonomskega stanja družine, razliko krije Občina iz proračuna.